Disciplinárna komisia
TV-DK-2018/2019-0040
0040/2018-2019
2018/19-055 DK trestá 2 stretnutia NEPO: Džubák K. (1358659) Z. Jastrabie od 28.10.2018 + poplatok 5 € (DP čl.49/2a)
Rozhodnutie: TV-DK-2018/2019-0040
Klub: ŠK Zemplínske Jastrabie
Dátum zaevidovania: 02.11.2018 15:38
Dátum vyriešenia: 02.11.2018 15:45
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
2018/19-055 DK trestá 2 stretnutia NEPO: Džubák K. (1358659) Z. Jastrabie od 28.10.2018 + poplatok 5 € (DP čl.49/2a) 5 EUR 02.11.2018 15:38