Disciplinárna komisia
TV-DK-2018/2019-0039
0039/2018-2019
2018/19-054 DK trestá 4 stretnutia NEPO: Bačko M. (1374274) Z. Jastrabie od 28.10.2018 + poplatok 5 € (DP čl.49/2a)
Rozhodnutie: TV-DK-2018/2019-0039
Klub: ŠK Zemplínske Jastrabie
Dátum zaevidovania: 02.11.2018 15:31
Dátum vyriešenia: 05.11.2018 16:36
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
2018/19-054 DK trestá 4 stretnutia NEPO: Bačko M. (137427) Z. Jastrabie od 28.10.2018 + poplatok 5 € (DP čl.49/2a) 5 EUR 02.11.2018 15:32