Komisia rozhodcov a delegátov
TV-KR-2017/2018-0001
007/2017-2018
2017/18-08 DK trestá 1 stretnutie NEPO: Zoltán Géreši (1326358) V. Horeš od 11.9.2017 + poplatok 10€
Rozhodnutie: TV-KR-2017/2018-0001
Klub: OŠK Veľký Horeš
Dátum zaevidovania: 15.09.2017 20:55
Dátum vyriešenia: 15.09.2017 20:59
Stav: Vyriešené