Komisia rozhodcov a delegátov
Členovia
Dominik Puškaš
Štefan Kavčák
Tajomníci