Komisia rozhodcov a delegátov
Členovia
Dominik Puškaš
Štefan Kavčák
Tajomníci
Rozhodnutia
TV-KR-2018/2019-0002Uznesenia KR zo dňa 31.10.2018 - vrátenie CN
TV-KR-2018/2019-00010024/2018-2019