Športovo-technická komisia
TV-STK-2018/2019-0019
Štartovné na ročník 2018/19
VV ObFZ uznesením 140/13-14 z 20.6.2014 schválil výšku štartovného na súťažný ročník 2018/19 v VI. lige – 140 €.
Rozhodnutie: TV-STK-2018/2019-0019
Klub: OŠK Veľký Horeš
Dátum zaevidovania: 12.07.2018 12:28
Dátum vyriešenia: 31.08.2018 14:50
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
140 EUR 12.07.2018 12:28