Športovo-technická komisia
TV-STK-2017/2018-0055
odpočítanie bodov
ŠTK v zmysle SP, čl. 83 odpočíta družstvu III. ligy U15 OŠK Boľ 3 body za odohranie stretnutia (8. kolo Brehov - Boľ dňa 21.10.2017 - 2. stret.), počas neuhradenia mesačnej zbernej faktúry klubom za 09/2017.
Rozhodnutie: TV-STK-2017/2018-0055
Klub: OŠK Boľ
Dátum zaevidovania: 28.10.2017 07:52
Dátum vyriešenia: 28.10.2017 07:52
Stav: Vyriešené