Volebná komisia
TV-vol-2017/2018-0001
Rozhodnutie Volebnej komisie
Volebná komisia na svojom zasadnutí dňa 28.11.2017 posúdila návrhy na jednotlivé volené funkcie a prijala následovné uznesenie: Arvai Ján r.č. 1009254 - kandidát na volenú funkciu ObFZ na konferenciu dňa 2.12.2017 za člena VV - je v rozpore so stanovami ObFZ čl. 31 ods. 2, v náväznosti na stanovy SFZ čl.2 pism. c a čl.38 ods. 2, pism. b. Volebná komisia vyradila menovaného z kandidátky na člena VV ObFZ.
Rozhodnutie: TV-vol-2017/2018-0001
Klub: OFK Vojčice
Dátum zaevidovania: 28.11.2017 17:44
Dátum vyriešenia: 28.11.2017 17:44
Stav: Vyriešené