Odvolacia komisia
Členovia
Radoslav Fižiar
Marián Kudrík
Tajomníci