Disciplinárna komisia
TV-DK-2017/2018-0024
024/2017-2018/
2017/18-25 DK trestá 1 stretnutie NEPO: Marián Balogh (1254838) Leles od 2.10.2017 + poplatok 10€ (DP 46/1c)
Rozhodnutie: TV-DK-2017/2018-0024
Klub: FK Leles
Dátum zaevidovania: 07.10.2017 20:56
Dátum vyriešenia: 07.10.2017 20:57
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
2017/18-25 DK trestá 1 stretnutie NEPO: Marián Balogh (1254838) Leles od 2.10.2017 + poplatok 10€ (DP 46/1c) 10 EUR 07.10.2017 20:56