Disciplinárna komisia
TV-DK-2016/2017-0083
084
2016-17-127 DK trestá DK trestá 2 stretnutia NEPO: Vaško L. (1205062) Slivník od 5.6.2017 + poplatok 10€ €
Rozhodnutie: TV-DK-2016/2017-0083
Klub: OŠK Slivník
Dátum zaevidovania: 09.06.2017 10:02
Dátum vyriešenia: 25.08.2017 20:52
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
2016-17-127 DK trestá DK trestá 2 stretnutia NEPO: Vaško L. (1205062) Slivník od 5.6.2017 + poplatok 10€ € 10 EUR 09.06.2017 10:02