Disciplinárna komisia
TV-DK-2016/2017-0082
083
2016/17-116 DK trestá FK Z. Teplica odohratie 1 domáce majstrovské stretnutie na neutrálnej pôde od 26.5.2017 + poplatok 10 € ,
Rozhodnutie: TV-DK-2016/2017-0082
Klub: FK Zemplínska Teplica
Dátum zaevidovania: 01.06.2017 08:16
Dátum vyriešenia: 27.06.2017 16:26
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
2016/17-126 DK po opakovanom prerokovaní trestá FK Zempl. Teplica odohranie 1 domáce majstrovské stretnutie na neutrálnej pôde od 26.5.2017 + poplatok 10 €, DP čl. 57f - (57/3b), 10 EUR 01.06.2017 08:17