Disciplinárna komisia
TV-DK-2016/2017-0036
0036
2016/17-043 DK trestá FK Roma – Sečovce finančnou pokutou 5+10 €, rozpis ObFZ TVA 6x (Roma Sečovce- Vojčice )
Rozhodnutie: TV-DK-2016/2017-0036
Klub: FK TJ ROMA Sečovce
Dátum zaevidovania: 03.11.2016 14:53
Dátum vyriešenia: 03.11.2016 14:54
Stav: Vyriešené
POKUTY