Disciplinárna komisia
Členovia
Milan Balog
Ján Kovaľ
Ján Oláh
Tajomníci