Disciplinárna komisia
Členovia
Milan Balog
Ján Oláh
Jozef Bandoľa
Ján Kovaľ
Tajomníci