Komisia rozhodcov a delegátov
TV-KR-2016/2017-0002
057
2016/17-081 DK trestá 1 stretnutie NEPO: Kiš Š. (1218241) Kysta od 1.5.2017 + poplatok 10 €,
Rozhodnutie: TV-KR-2016/2017-0002
Klub: FK Kysta
Dátum zaevidovania: 07.05.2017 11:53
Dátum vyriešenia: 13.05.2017 20:44
Stav: Vyriešené