Komisia rozhodcov
Členovia
Štefan Kavčák
Július Dušek
Miroslav Voroňák
Ján Dioszegi
Ján Faťara
Andrej Koščo
Tajomníci