Komisia rozhodcov
Členovia
Simeon Vass
Miroslav Voroňák
Ján Dioszegi
Ján Faťara
Tajomníci