Komisia rozhodcov
Členovia
Miroslav Voroňák
Ján Dioszegi
Ján Faťara
Simeon Vass
Tajomníci