Športovo-technická komisia
TV-STK-2017/2018-0042
zmena UHČ
ŠTK súhlasí so zmenou ÚHČ v stretnutí III. ligy U15 skupina "B" Streda nad Bodrogom - Brehov - 6. kolo dňa 7.10.2017 o 15,30 hod. (vzájomná dohoda FK)
Rozhodnutie: TV-STK-2017/2018-0042
Klub: TJ ŠM Streda nad Bodrogom
Dátum zaevidovania: 06.10.2017 23:38
Dátum vyriešenia: 06.10.2017 23:41
Stav: Vyriešené