Športovo-technická komisia
TV-STK-2017/2018-0022
Štartovné na ročník 2017/18
VV ObFZ uznesením 140/13-14 z 20.6.2014 schválil výšku štartovného na súťažný ročník 2017/18 v VI. lige je 140 €.
Rozhodnutie: TV-STK-2017/2018-0022
Klub: ŠK Kuzmice
Dátum zaevidovania: 12.07.2017 09:55
Dátum vyriešenia: 12.07.2017 09:55
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
140 EUR 12.07.2017 09:55