Športovo-technická komisia
TV-STK-2016/2017-0089
kontumácia
ŠTK na základe odstúpeného podnetu DK (uzn. 2016/17-127) kontumuje stretnutie VI. ligy SEVER 20. kolo Zempl. Teplica - Vojčice 0:3 K,
Rozhodnutie: TV-STK-2016/2017-0089
Klub: FK Zemplínska Teplica
Dátum zaevidovania: 03.06.2017 22:56
Dátum vyriešenia: 03.06.2017 22:57
Stav: Vyriešené