Športovo-technická komisia
TV-STK-2016/2017-0050
vylúčenie zo súťaže
ŠTK na základe uznesenia VV č. 29/16-17 zo dňa 17.02.2017 vylučuje zo súťaže družstvo dospelých VI. ligy SEVER TJ FK Roma Sečovce podľa SP článku 84/a (Riadiaci zväz vylúči družstvo klubu najvyššej súťaže najvyššej vekovej kategórie, ktoré odohralo šesť stretnutí v jednom súťažnom ročníku počas neuhradenia mesačnej zbernej faktúry klubom). Výsledky TJ FK Roma Sečovce budú anulované. Súperi vo vyžrebovaní budú mať voľno. Do pozornosti DK.
Rozhodnutie: TV-STK-2016/2017-0050
Klub: FK TJ ROMA Sečovce
Dátum zaevidovania: 23.02.2017 21:37
Dátum vyriešenia: 23.02.2017 21:38
Stav: Vyriešené