Športovo-technická komisia
TV-STK-2016/2017-0048
odpočítanie bodov
ŠTK v zmysle SP, čl. 83 odpočíta družstvu VI. Ligy skupina SEVER - TJ FK Roma Sečovce 3 body za odohranie stretnutia (dohrávka 6. kola) počas neuhradenia mesačnej zbernej faktúry klubom za 09/2016.
Rozhodnutie: TV-STK-2016/2017-0048
Klub: FK TJ ROMA Sečovce
Dátum zaevidovania: 17.11.2016 09:03
Dátum vyriešenia: 17.11.2016 09:03
Stav: Vyriešené