Športovo-technická komisia
TV-STK-2016/2017-0047
odpočítanie bodov
ŠTK v zmysle SP, čl. 83 odpočíta družstvu VI. Ligy skupina SEVER - TJ FK Roma Sečovce 3 body za odohranie stretnutia (11. kolo) počas neuhradenia mesačnej zbernej faktúry klubom za 09/2016.
Rozhodnutie: TV-STK-2016/2017-0047
Klub: FK TJ ROMA Sečovce
Dátum zaevidovania: 04.11.2016 20:07
Dátum vyriešenia: 04.11.2016 20:07
Stav: Vyriešené