Športovo-technická komisia
Tajomníci
Rozhodnutia
TV-STK-2016/2017-0065zmena miesta stretnutia
TV-STK-2016/2017-0064súhlas - zmena dňa zápasu
TV-STK-2016/2017-0063odpočítanie bodov
TV-STK-2016/2017-0062odpočítanie bodov
TV-STK-2016/2017-0060zmena hracieho termínu - odpoveď
TV-STK-2016/2017-0059nariadenie stretnutia
TV-STK-2016/2017-0058nariadenie stretnutia
TV-STK-2016/2017-0057nariadený termín
TV-STK-2016/2017-0056nariadený termín
TV-STK-2016/2017-0055podnet na KR a DK
TV-STK-2016/2017-0054zasadnutie ŠTK - pozvanie
TV-STK-2016/2017-0053odhlásenie zo súťaže
TV-STK-2016/2017-0052zmena hracieho termínu - odpoveď
TV-STK-2016/2017-0051zmena miesta stretnutia - súhlas
TV-STK-2016/2017-0050vylúčenie zo súťaže
TV-STK-2016/2017-0049odpočítanie bodov
TV-STK-2016/2017-0048odpočítanie bodov
TV-STK-2016/2017-0047odpočítanie bodov
TV-STK-2016/2017-0045zmena hracieho termínu - odpoveď
TV-STK-2016/2017-0044zmena hracieho termínu - odpoveď
TV-STK-2016/2017-0042odloženie odohrania stretnutia
TV-STK-2016/2017-0041zrušenie odohrania stretnutí
TV-STK-2016/2017-0039zmena hracieho termínu - odpoveď
TV-STK-2016/2017-0038zmena hracieho termínu - odpoveď
TV-STK-2016/2017-0037odpočítanie bodov
TV-STK-2016/2017-0036zmena UHČ a dňa stretnutia - schválenie
TV-STK-2016/2017-0035odpočítanie bodov
TV-STK-2016/2017-0034zmena miesta stretnutia a UHČ - súhlas
TV-STK-2016/2017-0031odpočítanie bodov
TV-STK-2016/2017-0030odpočítanie bodov
TV-STK-2016/2017-0029prešetrenie štartu hráča
TV-STK-2016/2017-0027Štartovné 2016/17
TV-STK-2016/2017-0026Štartovné 2016/17
TV-STK-2016/2017-0025Štartovné 2016/17
TV-STK-2016/2017-0024Štartovné 2016/17
TV-STK-2016/2017-0023Štartovné 2016/17
TV-STK-2016/2017-0022Štartovné 2016/17
TV-STK-2016/2017-0021Štartovné 2016/17
TV-STK-2016/2017-0020Štartovné 2016/17
TV-STK-2016/2017-0019Štartovné 2016/17
TV-STK-2016/2017-0018Štartovné 2016/17
TV-STK-2016/2017-0017Štartovné 2016/17
TV-STK-2016/2017-0016Štartovné 2016/17