Športovo-technická komisia
Tajomníci
Rozhodnutia
TV-STK-2017/2018-0025Štartovné na ročník 2017/18
TV-STK-2017/2018-0024Štartovné na ročník 2017/18
TV-STK-2017/2018-0023Štartovné na ročník 2017/18
TV-STK-2017/2018-0022Štartovné na ročník 2017/18
TV-STK-2017/2018-0021Štartovné na ročník 2017/18
TV-STK-2017/2018-0020Štartovné na ročník 2017/18
TV-STK-2017/2018-0019Štartovné na ročník 2017/18
TV-STK-2017/2018-0018Štartovné na ročník 2017/18
TV-STK-2017/2018-0017Štartovné na ročník 2017/18
TV-STK-2017/2018-0016Štartovné na ročník 2017/18
TV-STK-2017/2018-0015Štartovné na ročník 2017/18
TV-STK-2017/2018-0014Štartovné na ročník 2017/18
TV-STK-2017/2018-0013Štartovné na ročník 2017/18
TV-STK-2017/2018-0012Štartovné na ročník 2017/18
TV-STK-2017/2018-0011Štartovné na ročník 2017/18
TV-STK-2017/2018-0010Štartovné na ročník 2017/18
TV-STK-2017/2018-0009Štartovné na ročník 2017/18
TV-STK-2017/2018-0008Štartovné na ročník 2017/18
TV-STK-2017/2018-0007Štartovné na ročník 2017/18
TV-STK-2017/2018-0006Štartovné na ročník 2017/18
TV-STK-2017/2018-0005Štartovné na ročník 2017/18
TV-STK-2017/2018-0004Štartovné na ročník 2017/18
TV-STK-2017/2018-0003Štartovné na ročník 2017/18
TV-STK-2017/2018-0002Štartovné na ročník 2017/18
TV-STK-2017/2018-0001Štartovné na ročník 2017/18