Športovo-technická komisia
Členovia
Ján Faťara
Tajomníci
Rozhodnutia
TV-STK-2017/2018-0058preloženie stretnutia
TV-STK-2017/2018-0055odpočítanie bodov
TV-STK-2017/2018-0054odpočítanie bodov
TV-STK-2017/2018-0053odpočítanie bodov
TV-STK-2017/2018-0050zmena hracieho termínu
TV-STK-2017/2018-0049odpočítanie bodov
TV-STK-2017/2018-0048odpočítanie bodov
TV-STK-2017/2018-0047odpočítanie bodov
TV-STK-2017/2018-0040štart hráča
TV-STK-2017/2018-0033odhlásenie zo súťaže
TV-STK-2017/2018-0027odpočítanie bodov
TV-STK-2017/2018-0026odpočítanie bodov
TV-STK-2017/2018-0025Štartovné na ročník 2017/18
TV-STK-2017/2018-0024Štartovné na ročník 2017/18
TV-STK-2017/2018-0023Štartovné na ročník 2017/18
TV-STK-2017/2018-0022Štartovné na ročník 2017/18
TV-STK-2017/2018-0021Štartovné na ročník 2017/18
TV-STK-2017/2018-0020Štartovné na ročník 2017/18
TV-STK-2017/2018-0019Štartovné na ročník 2017/18
TV-STK-2017/2018-0018Štartovné na ročník 2017/18
TV-STK-2017/2018-0017Štartovné na ročník 2017/18
TV-STK-2017/2018-0016Štartovné na ročník 2017/18
TV-STK-2017/2018-0015Štartovné na ročník 2017/18
TV-STK-2017/2018-0014Štartovné na ročník 2017/18
TV-STK-2017/2018-0013Štartovné na ročník 2017/18
TV-STK-2017/2018-0012Štartovné na ročník 2017/18
TV-STK-2017/2018-0011Štartovné na ročník 2017/18
TV-STK-2017/2018-0010Štartovné na ročník 2017/18
TV-STK-2017/2018-0009Štartovné na ročník 2017/18