Športovo-technická komisia
Tajomníci
Rozhodnutia
TV-STK-2016/2017-0090odohranie stretnutia
TV-STK-2016/2017-0088zrušenie uznesenia
TV-STK-2016/2017-0086odohranie stretnutia - súhlas
TV-STK-2016/2017-0084zmena hracieho dňa
TV-STK-2016/2017-0083odohranie stretnutia - dohrávka
TV-STK-2016/2017-0082nesplnenie uznesenia
TV-STK-2016/2017-0081dohranie stretnutia
TV-STK-2016/2017-0077odstránenie nedostatkov
TV-STK-2016/2017-0075zmena miesta stretnutia a UHČ
TV-STK-2016/2017-0073zmena hracieho termínu
TV-STK-2016/2017-0072odhlásenie zo súťaže
TV-STK-2016/2017-0071zmena miesta stretnutia a UHČ
TV-STK-2016/2017-0070zmena miesta stretnutia a UHČ
TV-STK-2016/2017-0068zmena hracieho termínu
TV-STK-2016/2017-0067zmena miesta stretnutia a UHČ
TV-STK-2016/2017-0066zmena hracieho termínu
TV-STK-2016/2017-0065zmena miesta stretnutia
TV-STK-2016/2017-0064súhlas - zmena dňa zápasu
TV-STK-2016/2017-0063odpočítanie bodov
TV-STK-2016/2017-0062odpočítanie bodov
TV-STK-2016/2017-0060zmena hracieho termínu - odpoveď
TV-STK-2016/2017-0059nariadenie stretnutia
TV-STK-2016/2017-0058nariadenie stretnutia
TV-STK-2016/2017-0057nariadený termín
TV-STK-2016/2017-0056nariadený termín
TV-STK-2016/2017-0055podnet na KR a DK
TV-STK-2016/2017-0054zasadnutie ŠTK - pozvanie
TV-STK-2016/2017-0053odhlásenie zo súťaže
TV-STK-2016/2017-0052zmena hracieho termínu - odpoveď
TV-STK-2016/2017-0051zmena miesta stretnutia - súhlas
TV-STK-2016/2017-0050vylúčenie zo súťaže
TV-STK-2016/2017-0049odpočítanie bodov
TV-STK-2016/2017-0048odpočítanie bodov
TV-STK-2016/2017-0047odpočítanie bodov
TV-STK-2016/2017-0045zmena hracieho termínu - odpoveď
TV-STK-2016/2017-0044zmena hracieho termínu - odpoveď
TV-STK-2016/2017-0042odloženie odohrania stretnutia
TV-STK-2016/2017-0041zrušenie odohrania stretnutí