Volebná komisia
Členovia
Štefan Majoroš
Martin Pástor
Tajomníci
Rozhodnutia
TV-vol-2017/2018-0004Rozhodnutie Volebnej komisii
TV-vol-2017/2018-0003Rozhodnutie Volebnej komisie
TV-vol-2017/2018-0002Rozhodnutie Volebnej komisie
TV-vol-2017/2018-0001Rozhodnutie Volebnej komisie